Doktoraty dla Mazowsza: Program stypendialny dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach istotnych dla rozwoju gospodarki regionu

TERMIN

Projekt był realizowany w latach 2010-2011

OPIS

Założeniem projektu było zwiększenie transferu wiedzy do gospodarki oraz rozwinięcie powiązań sfery badawczo-rozwojowej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a przedsiębiorcami w woj. mazowieckim. W tym celu wsparcie otrzymali najlepsi uczestnicy studiów doktoranckich na kierunkach matematyczno-przyrodniczych oraz społeczno-ekonomicznych UW, których prace przyczynią się do wzrostu potencjału naukowego w dziedzinach istotnych dla rozwoju gospodarki Mazowsza.

W drodze konkursu wyłonionych zostało 25 laureatów, którzy otrzymali stypendium w kwocie 3000 zł wypłacanych przez 12 miesięcy.