Międzynarodowa konferencja z zakresu humanistyki cyfrowej z udziałem Lva Manovicha!

Logo projektu

W dniach 15 -17 maja 2019 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja europejskiej organizacji DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities), pod nazwą DARIAH Annual Event 2019.

Konferencja odbywać się będzie w dwóch miejscach: 15-16 maja w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66, a 17 maja w Pałacu Staszica na Krakowskim Przedmieściu.

Tematem tegorocznego spotkania są “Dane w humanistyce”. Uczestnicy koncentrować się będą na zagadnieniach dotyczących typu i ilości danych gromadzonych w humanistyce: z jakim rodzajem danych mamy do czynienia? Gdzie się one znajdują? Do kogo należą? Czy nasze dane są rzeczywiście tak bardzo skomplikowane? Jeżeli tak, to z czego to wynika? W jaki sposób definicje i konceptualizacje terminu „dane” odpowiadają naszemu dotychczasowemu rozumieniu źródeł w humanistyce i naukach o sztuce – a może raczej oddalają nas od niego?

Głównym organizatorem DARIAH Annual Event 2019 jest Uniwersytet Warszawski - koordynator konsorcjum DARIAH-PL, złożonego z kilkunastu polskich uniwersytetów i jednostek naukowych. Za organizację konferencji z ramienia UW odpowiada Centrum Kompetencji Cyfrowych UW oraz Zespół UW ds. DARIAH.

Punktem kulminacyjnym spotkania będzie wykład plenarny prof. Lva Manovicha, jednego z najważniejszych teoretyków kultury cyfrowej i pioniera wykorzystywania cyfrowych metod w analizach kultury w ogóle. Jest on autorem kilkunastu klasycznych już pozycji z zakresu historii i teorii nowych mediów. Pracuje w The Graduate Center w City University of New York. Kieruje też organizacją Software Studies Initiative (zajmującą się analizą i wizualizacją zbiorów danych dotyczących kultury). Wykład plenarny prof. Manovicha pt. “What Does Data Want?” odbędzie się w piątek 17 maja o godz. 13:00 w Pałacu Staszica (sala 164).

Szczegółowe informacje nt. wydarzenia dostępne są na stronie internetowej konferencji.