Uruchomiliśmy Forum Szkół Doktorskich UW

W odpowiedzi na nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przygotowaliśmy Forum Szkół Doktorskich, będące portalem dla doktorantów i promotorów UW. Inicjatorem portalu jest dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych. W Forum znajdą Państwo:

  1. szczegółowe informacje (m.in. opis szkół i programów kształcenia, rekrutacja, stypendia) o czterech Szkołach Doktorskich UW: Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej, Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych i Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
  2. bazę promotorów dla nowych doktorantów wraz z wyszukiwarką,
  3. listę najczęściej pojawiających się pytań.

Zgodnie z ustawą dotychczasowe studia III stopnia będą wygaszane, a w ich miejsce powstaną ww. szkoły doktorskie (patrz uchwała). Zmieni się także status doktoranta, który w ramach danej szkoły doktorskiej będzie asystentem naukowym, głównie realizującym projekty naukowe.

Więcej informacji na temat Szkół można uzyskać w Sekretariacie Szkół Doktorskich (ul. Krakowskie Przedmieście 1, tel. (22) 55 20 262, (22) 55 20 264) oraz w artykule.