Aplikacyjne prace dyplomowe

Grafiki ludzi reprezentujących różne zawody

CKC UW wspiera Biuro Karier UW nagraniami filmowymi na potrzeby projektu pt. "Aplikacyjne prace dyplomowe". 

To przedsięwzięcie ma na celu promowanie modelu praktycznych prac dyplomowych, powstających na zamówienie zewnętrznych partnerów (firm, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych). Dzięki niemu absolwenci UW mogą poznać jeszcze na studiach, jak wykorzystać swoją wiedzę w rozwoju zawodowym.

Powstające nagrania edukacyjne posłużą do popularyzowania projektu oraz całej inicjatywy. Więcej informacji na stronie Biura Karier UW tutaj.