E-lektoraty

TERMIN

Projekt był realizowany od września 2009 r. do sierpnia 2011 r.

OPIS

Projekt e-lektoraty był finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Głównym celem projektu było poszerzenie oferty dydaktycznej UW (w ramach Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków  Obcych) o e-lektoraty dla języka angielskiego i niemieckiego. W programie pilotażowym  realizowanym od października 2010 do końca semestru zimowego 2010/11 weryfikowano opracowany materiał dydaktyczny dla e-lektoratów bazowych (język niemiecki, angielski) oraz e-kursu profilowanego (język angielski). Studenci pracowali w 10 grupach (po 20 osób): język niemiecki – 5 grup (od poziomu B1 – niższy do poziomu B2 – wyższy) i język angielski – 2 grupy (e-lektorat bazowy C1), 3 grupy (e-kurs profilowany: „Efektywna komunikacja w biznesie").