7.08.2019 – przerwy w dostępie do platformy Kampus

modernizacja
W dniu 7 sierpnia 2019 r. (środa) prowadzone będą prace techniczne na ogólnouniwersyteckiej platformie Kampus. W tym czasie dostęp do niej może być utrudniony.