69. Olimpiada Fizyczna na platformie

Logo olimpiady

Ogólnouniwersytecka platforma e-learningowa jest kojarzona przede wszystkim z zajęciami on-line. To narzędzie ma jednak o wiele większy wachlarz możliwości, z którego coraz częściej korzystamy dla potrzeb uczelni i współpracujących z nią instytucji. Tym razem wspiera ona 69. Olimpiadę Fizyczną, organizowaną przez Polskie Towarzystwo Fizyczne, pod auspicjami MEN.

Właśnie na dedykowanej dla Olimpiady platformie internetowej osadzone zostały testy, które uczniowie liceów i techników rozwiązują zdalnie jeszcze do 11 pażdziernika br.

Zakres poruszamych na Olimpiadzie zagadnień jest rozgległy i wymaga biegłości m.in w dziedzinach takich jak: termodynamika, elektryczność, grawitacja i elementy astronomii, fizyka jądrowa i atomowa.

Tym samym trzymamy kciuki za uczestników i życzymy powodzenia w testach!