Szkolenie dla przyszłych członków Komisji Oceny Projektów w PO KL

TERMIN

Projekt był realizowany od sierpnia 2009 r. do września 2011 r.

OPIS

Projekt został zlecony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i polegał na przygotowaniu 23 szkoleń z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego w technice e-learning wraz z usługą utrzymania i serwisowania tych szkoleń na platformie e-learningowej. Projekt miał na celu przeszkolenie przez Internet oraz certyfikację ok. 2200 przyszłych członków Komisji Oceny Projektów w PO KL.