Trwa nabór do Uniwersyteckiego Funduszu INNOWACJi DYDAKTYCZNYCH

Biurko z komputerem i rzeczami biurowymi

Trwa nabór do kolejnej edycji konkursu Funduszu Innowacji Dydaktycznych (FID) – termin upływa 29 listopada 2019 r. To dobra okazja by przypomnieć, że CKC UW wspiera w ramach swojej misji przygotowanie zajęć opartych na e-learningu, a także tych, zawierających elementy humanistyki cyfrowej. Konsultacje proponujemy już na etapie przygotowania projektu.

W ten sposób wspomagaliśmy niejednokrotnie inicjatywy podejmowane w ramach FID-u. Pośród przykładów – współpraca z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”, efektem której powstał „E-book do nauki języka polskiego jako obcego wraz z ćwiczeniami interaktywnymi” na poziomie językowym A1, przeznaczony dla studentów z zagranicy, a także projekt pt. „Contemporary Polish Culture in a Nutshell” - e-zajęcia dla obcokrajowców, mające na celu pokazanie kultury i sztuki polskiej.  

Wiele przedsięwzięć, podjętych w poprzednich edycjach FID-u, wciąż z powodzeniem funkcjonuje na platformie edukacyjnej, np. e-test poziomujący z języka polskiego, ułatwiający zagranicznym studentom ocenę poziomu biegłości językowej, a tym samym wybór właściwej grupy lektoratowej. Kolejnym przykładem są ogólnouniwersyteckie e-zajęcia internetowe „Poprawna polszczyzna”, składająca się z trzech części („Ortografia i interpunkcja”, „Zagadnienia gramatyczne”, „Praktyczna stylistyka i redakcja tekstu”), obejmujących podstawową wiedzę z zakresu poprawności języka polskiego. 

Jako propagatorzy stosowania nowych technologii zachęcamy do podejmowania nowatorskich pomysłów w ramach innowacji dydaktycznych. Tym samym zapraszamy do współpracy z CKC UW – udzielimy wskazówek na etapie planowania projektu, pomożemy też w przygotowaniu ciekawych materiałów dydaktycznych.