O e-usługach na konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb”

Już jutro (21.11.2019 r.) odbędzie się konferencja „Uczelnia na miarę potrzeb” w Warszawie zorganizowana przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu. Jej tematyka skoncentruje się wokół dwóch obszarów: kreowania wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą oraz najnowszych technologii w zarządzaniu uczelnią. W wydarzeniu udział weźmie Paweł Kozłowski, pełnomocnik dyrektor CKC UW ds. informatyzacji, który przedstawi realizowany przez nas projekt „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją”.

Szczegóły związane z konferencją znajdą Państwo na stronie organizatora.