Przeprowadzenie badań, opracowanie metodologii, programów i materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość

TERMIN

Projekt był realizowany od grudnia 2007 r. do czerwca 2008 r.

OPIS

Projekt został zlecony Uniwersytetowi Warszawskiemu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w trybie zamówień publicznych w grudniu 2007 r. w ramach realizacji projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Opracowanie metodologii, programów i materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość (poziom ponadgimnazjalny)" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Projekt został zrealizowany na Uniwersytecie Warszawskim przez Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji we współpracy z pracownikami i doktorantami z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydziału Psychologii, Instytutu Studiów Społecznych oraz Biura Promocji.

Koordynację prac w trakcie realizacji projektu zapewniało Biuro Koordynatora Projektu.

I ETAP PROJEKTU – BADANIA

 • przeprowadzenie badań potrzeb nauczania przez Internet (badania ogólnokrajowe przeprowadziła firma zewnętrzna)
 • pracowanie raportu zbiorczego — wnioski i wytyczne do drugiego etapu projektu

Zespół realizacyjny:

    8 osób; dr Dorota Król — kierownik etapu

II ETAP PROJEKTU – OPRACOWANIE METODOLOGII

 • przygotowanie koncepcji metodycznej oraz opracowanie opisu standardów procesów dydaktycznych
 • opracowanie metodologii dla różnych kategorii jednostek dydaktycznych

Zespół realizacyjny:

    6 osób; dr Leszek Rudak — kierownik etapu

III ETAP PROJEKTU – OPRACOWANIE PROGRAMÓW

 • opracowanie przykładowych jednostek dydaktycznych w poszczególnych kategoriach
 • przeprowadzenie czterech jednodniowych konferencji

Zespół realizacyjny:

    18 osób; dr Piotr Kochański — kierownik etapu

ZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY:

 1. Prof. dr hab. Krzysztof Diks — Dyrektor Instytutu Informatyki, WMIM
 2. Prof. dr hab. Janusz Grzelak — Dziekan Wydziału Psychologii
 3. Dr Janusz Jabłonowski — Zastępca Dyrektora Instytutu Informatyki, WMIM
 4. Dr Piotr Kochański — Zastępca Dyrektora ds. technicznych, COME
 5. Dr Tomasz Krawczyk — Koordynator Projektu, Zastępca Dyrektora ds. projektów, COME
 6. Dr Dorota Król — COME
 7. Prof. dr hab. Jan Madey — Dyrektor COME
 8. Mgr Kamil Melcer — Kierownik Biura Promocji
 9. Dr Leszek Rudak — Zastępca Dyrektora ds. badawczo-dydaktycznych, COME
 10. Prof. dr hab. Renata Siemieńska — Dyrektor ISS
 11. Prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska — Wydział Zarządzania