12.02.2020 – przerwy w dostępie do platformy Kampus

Zespół IT UW informuje, że w dniu 12 lutego 2020 r. w godzinach 14:00-22:00 mogą występować problemy z dostępem do USOS i aplikacji powiązanych (np. USOSweb, USOSadm Java, APD, SRS) w związku z aktualizacją systemu do wersji 6.5.2.

W tym czasie mogą wystąpić przerwy w dostępie do ogólnouniwersyteckiej platformy Kampus.