20.02.2020 – przerwy w dostępie do platformy Kampus

Zespół IT UW informuje, że w dniu 20 lutego 2020 r. w godzinach 23:00-23:30 prowadzone będą prace modernizacyjne na ogólnouniwersyteckiej platformie Kampus. W tym czasie mogą wystąpić przerwy w dostępie do serwisu.