Studia podyplomowe „Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość”

TERMIN

Projekt był realizowany od maja 2007 r. do czerwca 2008 r.

OPIS

Uniwersytet Warszawski otrzymał ten projekt do realizacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na mocy zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki.

Projekt polegał na przeprowadzeniu studiów podyplomowych „Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość" dla 1200 nauczycieli z całego kraju i był realizowany we współpracy — jako podwykonawcami — z pięcioma uczelniami:

  • Uniwersytetem Jagiellońskim,
  • Uniwersytetem Wrocławskim,
  • Uniwersytetem Adama Mickiewicza,
  • Uniwersytetem Mikołaja Kopernika,
  • Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej.

Na Uniwersytecie Warszawskim studia podyplomowe były prowadzone przez trzy jednostki: Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Wydział Psychologii. COME koordynowało całość studiów na sześciu uczelniach, prowadziło część zajęć centralnie dla wszystkich 1200 uczestników oraz w swoim obszarze dla prawie 300 uczestników.