E-zajęcia – najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania na temat zajęć on-line

Drodzy e-wykładowcy, zachęcamy do korzystania ze specjalnie dla Was przygotowanego “Niezbędnika wykładowcy”, który czasowo zastępuje szkolenia w CKC UW. Wciąż dodajemy do niego nowe treści, o które pytacie. Dodatkowo, bazując na korespondencji od Państwa, zebraliśmy poniżej listę najczęściej pojawiających się zagadnień na przestrzeni ostatniego tygodnia. Planujemy ją konsekwentnie aktualizować! 

Zamawianie e-zajęć na platformie e-learningowej:

  • Zgłosiłem/zgłosiłam prowadzenie zajęć zdalnych kierownikowi jednostki, a nie ma jeszcze mojego kursu na platformie → Zgłoszenie do Kierownika nie wystarczy, chęć prowadzenia zajęć na platformie Kampus należy zgłosić, wypełniając formularz.
  • Nie dostałam/nie dostałem maila z powiadomieniem o utworzeniu kursu  Sprawdź folder Spam, Oferty, Społeczności itp. w swojej poczcie i dodaj pomoc-ckc@ do listy zaufanych odbiorców. Jeśli w wymienionych folderach nie ma maili o utworzeniu kursu, skontaktuj się z nami pod adresem pomoc-ckc@uw.edu.pl.
  • Zamawiałam/zamawiałem kurs, dostałam link o utworzeniu kursu, ale nie widzę go na liście swoich zajęć na platformie  Sprawdź, czy Twojego kursu nie ma na drugiej platformie pod adresem http://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl. Instrukcja, jak znaleźć swój kurs znajduje się tu.

Podział na grupy:

  • Formularz do zamawiania zajęć i podział na grupy  Jeśli w USOSie dany przedmiot nie ma podpiętej grupy to w formularzu nie trzeba nic w tym miejscu wpisywać (to pole nie jest obligatoryjne). Jeśli jednak chcemy wpisać grupy to podajemy same numerki bez spacji np. 2,5,7.
  • Kilka grup na jednych zajęciach  Jeśli chcesz zamieścić te same materiały dla różnych grup w ramach jednego przedmiotu (kodu USOS) możesz zamówić dla nich jedną przestrzeń, wpisując numery grup, które prowadzisz w realu. Platforma umożliwia dodawanie studentów z różnych grup i różnych przedmiotów do jednej przestrzeni e-zajęć. Dodawane materiałów tylko raz na pewno ułatwi Ci pracę.

Komunikacja ze studentami:

  • Forum aktualności  Działa jak tablica ogłoszeń, studenci nie mogą tam odpisywać. Aby nawiązać interakcję ze studentem, należy stworzyć forum ogólne.

Dodawanie studentów niezależnie od systemu USOS

  • Jak dodać studentów do kursu  W przypadku konieczności dopisania do zajęć na platformie studentów nie zapisanych w USOS, ale mających konta USOS, należy poinformować studentów, żeby zalogowali się na platformie, na której jest Państwa kurs, a następnie przesłać pod pomoc-ckc@uw.edu.pl listę nazwisk z adresami e-mail.