Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu (II edycja)

TERMIN

Projekt był realizowany od maja 2007 r. do czerwca 2008 r.

OPIS

Uniwersytet Warszawski otrzymał ten projekt do realizacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na mocy zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki.

Projekt polegał na przeprowadzeniu studiów podyplomowych dla 2250 nauczycieli z województwa mazowieckiego w 17 różnych przedmiotach szkolnych i miał wykształcić nauczycieli drugiego przedmiotu.

Na Uniwersytecie Warszawskim projekt był realizowany przez 12 wydziałów i jednostek oraz Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie (kierunek: Wychowanie Fizyczne) oraz Uniwersytet Zielonogórski (kierunek: Technika). Całość koordynowało COME. COME prowadziło też zajęcia przez Internet na trzech ogólnych modułach (ICT, Język Angielski oraz Konteksty Współczesnej Edukacji).

Projekt obejmował przeprowadzenie 17 różnych studiów podyplomowych w 108 grupach. Ogółem odbyło się prawie 50 000 godzin zajęć prowadzonych przez ponad 450 nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Warszawskiego.