Szkolenia dla koordynatorów ds. egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym

Logo platformy Kampus

Zapraszamy na szkolenia dla koordynatorów ds. egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym, zorganizowane przez sekcję ds. rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich Biura Spraw Pracowniczych.

 Spotkania on-line odbędą się 20 i 21 maja. Podczas 4-godzinnego szkolenia pracownicy UW opowiedzą o zasadach przeprowadzania zdalnych egzaminów i zaliczeń na UW oraz o wykorzystywaniu narzędzi G Suite w realizacji zaliczeń na odległość, a pracownicy CKC UW zaprezentują możliwości platformy Kampus w zakresie prowadzenia egzaminów pisemnych.

Szczegóły dotyczące szkolenia oraz jego program dostępne są na platformie Kampus w zakładce „Szkolenia dydaktyczne” w dziele „Szkolenia dla nauczycieli akademickich”. Bezpośredni link do zakładki >>

W przypadku dużego zainteresowania, przewidziano dodatkowy termin spotkania on-line, wstępnie zaplanowany na 27 maja 2020 r.