Niezbędnik Egzaminatora: zdalne egzaminy pisemne

Logo

Udostępniamy Państwu “Niezbędnik egzaminatora”, zawierający wskazówki i instrukcje dotyczące sposobu przygotowania zdalnego egzaminu pisemnego. Aby z niego skorzystać, prosimy o zalogowanie się na platformie swoim numerem PESEL i hasłem jak do USOS. Bezpośredni link>>

Zapraszamy na stronę https://zajeciazdalne.ckc.uw.edu.pl/ do zapoznania się z procedurą zamawiania pisemnych egzaminów zdalnych na platformie. 

Organizacją przeprowadzania egzaminów na danym kierunku studiów zajmują się wydziałowi koordynatorzy ds. egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym.

Zaliczenia pisemne przedmiotów realizowanych na platformach Kampus 1 i Kampus 2 odbywają się w ramach prowadzonych zajęć zdalnych, bez konieczności zgłaszania ich CKC UW.

W odniesieniu do Zarządzenia nr 84 rektora UW z 4 maja 2020 r., zdalne egzaminy pisemne sesji letniej będą przeprowadzane na dedykowanej instalacji platformy „Kampus-egzaminy”. 

Nieodmiennie, koordynatorzy i egzaminatorzy mogą liczyć na wsparcie helpdesku CKC w zakresie egzaminów pisemnych na platformie Kampus pod adresem: pomoc-ckc@uw.edu.pl.