Platforma "Kampus-rekrutacja" na potrzeby wstępnych egzaminów pisemnych w formie zdalnej na II stopień studiów

Logo Kampus rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia I stopnia i jednolite magisterskie oraz część studiów drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021 na Uniwersytecie Warszawskim. Na wybór kierunku kandydaci mają czas do 12 sierpnia. Rejestracja odbywa się przez system IRK. W ofercie jest ponad 100 kierunków studiów humanistycznych, społecznych i ścisłych, a także studia interdyscyplinarne.

Do przeprowadzania zdalnych egzaminów pisemnych na studia II stopnia dedykowana została ogólnouniwersytecka platforma e-learningowa "Kampus-rekrutacja", natomiast za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu w trybie zdalnym z użyciem określonego narzędzia informatycznego jest odpowiedzialna komisja rekrutacyjna (egzaminacyjna) z pomocą administracji właściwej jednostki dydaktycznej. 

Platforma “Kampus-rekrutacja” została zintegrowana z IRK, co oznacza, że kandydaci na studia będą logowali się na niej swoim kontem IRK.

Na zamówienie przedstawicieli Komisji, CKC UW tworzy na platformie przestrzenie egzaminacyjne, w których komisje wydziałowe umieszczają egzaminy zgodne z potrzebami danej rekrutacji. Mogą to być egzaminy pisemne zarówno w formie pytań zamkniętych, jak i otwartych. Platforma “Kampus-rekrutacja”, tak jak inne platformy Kampus, umożliwia m.in. ich losowanie, selekcję różnych wariantów, a także mieszanie kolejności pytań i odpowiedzi. 

Szczegółowe informacje na temat możliwości platformy znajdują się w “Niezbędniku Egzaminatora”, dostępnym po zalogowaniu kontem CAS (nr PESEL i hasło jak do USOS).