Ankieta BON UW dotycząca nauki online podczas epidemii COVID-19

Do 31 lipca br. studenci i doktoranci UW mogą wziąć udział w anonimowej ankiecie dotyczącej korzyści i trudności w zdalnej nauce podczas epidemii COVID-19. Ankietę opracowało Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW w ramach projektu „Uniwersytet dla wszystkich – Level up”. Jej wyniki posłużą do opracowania skutecznych strategii wspierania osób z trudnościami w uczeniu się (głównie dysleksją rozwojową). 

LINK DO ANKIETY