Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu (I edycja)

TERMIN

Projekt był realizowany od listopada 2005 r. do grudnia 2006 r.

OPIS

Wygrany przetarg nieograniczony w 2005 r. jako konsorcjum pięciu uczelni i firmy COMBIDATA (liderem konsorcjum był Uniwersytet Warszawski).

Projekt polegał na przeprowadzeniu studiów podyplomowych dla 3006 nauczycieli (z 12 województw) w 21 różnych przedmiotach szkolnych i miał wykształcić nauczycieli drugiego przedmiotu. Został zrealizowany przez konsorcjum 5 Uniwersytetów ze wsparciem firmy COMBIDATA:

  • Uniwersytet Warszawski — 15 przedmiotów
  • Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie — 11 przedmiotów
  • Uniwersytet Łódzki — 10 przedmiotów
  • Uniwersytet Zielonogórski — 6 przedmiotów
  • Uniwersytet Gdański — 10 przedmiotów

Projekt obejmował przeprowadzenie 52 różnych studiów podyplomowych w ok. 180 grupach. Ogółem zostało przeprowadzonych ponad 70 000 godzin zajęć przez ponad 900 nauczycieli akademickich. Na Uniwersytecie Warszawskim projekt był realizowany przez dziewięć wydziałów / jednostek oraz Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji, które dodatkowo koordynowało całość projektu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymało 2626 nauczycieli.