E-zajęcia: pytania i odpowiedzi

Drodzy Studenci/Studentki UW,

Ze względu na szereg pytań nt. nauczania zdalnego na Uniwersytecie Warszawskim, które trafiają do CKC UW,  reagujemy na Wasze potrzeby i zamieszczamy najczęściej powtarzające się zagadnienia w niniejszym FAQ

Już wkrótce udostępnimy Wam obszerniejszy dokument pt. "Niezbędnik studencki", w postaci pliku pdf oraz kursu na platformie e-learningowej, w którym znajdziecie zestaw informacji przydatnych w zdalnym studiowaniu. 

Już teraz przypominamy,  że godnie z zarządzeniem rektora UW z 7 września zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Warszawskim w semestrze zimowym roku 2020/2021 odbywać się będą przede wszystkim w formie zdalnej. O tym, które z nich poprowadzone zostaną stacjonarnie (i w jakim zakresie), decydują poszczególne wydziały/jednostki dydaktyczne. Katalog takich wyjątków jest szeroki, są to m.in. zajęcia o charakterze laboratoryjnym, terenowym lub integrującym studentów pierwszego roku studiów. Więcej informacji tutaj: https://www.uw.edu.pl/zdalny-semestr-zimowy/

Wydziały mają także autonomię w kwestii wyboru narzędzi cyfrowych, z jakich będą korzystać podczas zajęć zdalnych - szczegóły podane są na stronach poszczególnych jednostek. 

Znaczna część zajęć odbędzie się na ogólnouniwersyteckiej platformie e-learningowej Kampus i Kampus 2, administrowanej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW. Podobnie w przypadku zdalnych egzaminów pisemnych - będa odbywać się na ww. platformach lub dedykowanej platformie Kampus-egzaminy. Prosty dostęp do wszystkich tych serwisów zebrany jest pod adresem https://zajeciazdalne.ckc.uw.edu.pl/ na dole strony, w sekcji dla studentów.  

Zachęcamy też do zapoznania się z zestawieniem FAQ.