Kongres Rozwoju Edukacji online: 18-19 listopada

Logo konferencji

W imieniu organizatorów, zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Kongres Rozwoju Edukacji, który odbędzie się 18-19 listopada 2020 w formule online.

Temat przewodni tegorocznego Kongresu to "Nowoczesna uczelnia - nowoczesna dydaktyka", a jego celem jest wspólnie zastanowienie się nad tym, jakie zmiany obserwowane są obecnie w polskich uczelniach oraz jakie inicjatywy służą unowocześnianiu dydaktyki. Program obu dni Kongresu został tak opracowany, aby służył promowaniu dobrych praktyk akademickich, zarówno w zakresie rozwiązań ogólnouczelnianych, jak i w odniesieniu do indywidualnych zajęć.

W pierwszym dniu zaplanowano debaty z udziałem ekspertów, a także warsztaty, których celem ma być wsparcie nauczycieli akademickich oraz doktorantów w procesie tworzenia publikacji naukowych oraz wykorzystania nowych metod i środków dydaktycznych.
Drugi dzień Kongresu obejmuje obrady plenarne oraz dyskusję na temat zmian w dydaktyce wywołanych przez pandemię. W tym dniu nastąpi również ogłoszenie zwycięzców konkursu Famelab.
Zapraszamy do udziału! Rejestracja otwarta jest do 17 listopada.