E-kurs "Zajęcia online na platformie Kampus" - ostatnie wolne miejsca!

Czy wszystkie zajęcia online są takie same? Jak zaprojektować angażujący kurs? Jak przygotować i poprowadzić swoje pierwsze zajęcia na platformie Kampus? Tego wszystkiego dowiesz się z e-kursu prowadzonego przez CKC UW pt. “Zajęcia online na platformie Kampus (szkolenie podstawowe)”, przeznaczonego dla doktorantów i doktorantek Uniwersytetu Warszawskiego. 

Zainteresowany/-a? Zostały ostatnie wolne miejsca! Działaj szybko, bo rejestracja zamyka się dziś o 23.29! Bezposredni link do rejestracji tutaj.

Zajęcia obejmują 12 godzin dydaktycznych i będą odbywać się na platformie Kampus-pracownik w interaktywnej formie wykładowo-warsztatowej. Uczestnicy zapoznają się z głównymi zagadnieniami dotyczącymi projektowania i prowadzenia zajęć online z wykorzystaniem platformy Moodle. Omówione zostaną rodzaje zasobów i aktywności dostępnych na platformie oraz ich zastosowanie w e-learningu. W czasie warsztatu zostanie przećwiczone dodawanie ich w przestrzeni kursowej. W ramach przedmiotu uczestnicy przygotują swój własny moduł na platformie Kampus, korzystając z wiedzy zdobytej na zajęciach oraz ze wskazówek prowadzących.

Zajęcia oferowane są w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO WER, ścieżka 3.5. Zasady korzystania z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich dla doktorantów w ZIP (pn. Regulamin Zintegrowanego kształcenia doktorantów UW) dostępne są na stronie: www.zip.uw.edu.pl