CKC UW PARTNEREM TECHNOLOGICZNYM OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Logo olimpiady

„Kino i twórcy patrzą w lustro: autotematyzm i autobiografizm.” - to hasło przewodnie tegorocznej ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej organizowanej przez Filmotekę Narodową. Jej pierwszy etap odbędzie 19 się listopada 2020 r. To piąta edycja Olimpiady, którą CKC UW wspiera jako partner technologiczny, odpowiadając za przygotowanie testów w wersji elektronicznej, udostępnienie platformy e-learningowej oraz czuwając nad sprawnym przebiegiem sprawdzianu on-line podczas trwania konkursu.

Celem Olimpiady jest popularyzacja kultury filmowej i różnych aspektów komunikacji społecznej, głównie w zakresie oddziaływania za pomocą języka i obrazu. To jedyna interdyscyplinarna inicjatywa edukacyjna o zasięgu ogólnopolskim, której celem jest popularyzacja wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy o kulturze filmowej oraz nauk o komunikowaniu. 

W trakcie Olimpiady uczniowie będą wyrabiać i udoskonalać techniki tworzenia przekazu językowego i wizualnego oraz konstruowania czytelnej narracji przekazu, a także poszerzą wiedzę z zakresu kinematografii polskiej i obcej.

Warto się postarać, bowiem na laureatów konkursu czekają m.in. indeksy na wyższe uczelnie i akredytacje festiwalowe. Życzymy Wam powodzenia!