Gdzie uzyskać pomoc?

BHP: bhp-pomoc@uw.edu.pl

Testy poziomujące: testy-poziom@uw.edu.pl 

Rejestracja żetonowa (kursy językowe): jezyki.pelnomocnik@uw.edu.pl

Kursy językowe: jezyki-help.come@uw.edu.pl

Inne problemy: ckc@uw.edu.pl

USOS: Pełnomocnik ds. USOS na Twoim wydziale

Poczta UW: pocztastudent@adm.uw.edu.pl

 

 

Pytania dotyczące konkretnego kursu oraz problemy z nim związane, należy W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI zgłaszać prowadzącemu kurs.