UNIWERSYTECKA DYSKUSJA WOKÓŁ NOWEJ USTAWY

ZESPÓŁ REKTORSKI ZAPRASZA NA DRUGĄ TURĘ SPOTKAŃ O PROJEKCIE USTAWY

Co ci przeszkadza w karierze, prowadzeniu badań, kształceniu się?
Jakie zmiany wprowadza tzw. Ustawa 2.0?
Co chciałbyś zmienić na naszym Uniwersytecie? 

22 stycznia 2018 roku MNiSW przedstawiło projekt ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, opracowany po konsultacjach społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie już w październiku. Pragniemy powrócić do dyskusji, której celem jest wypracowanie wizji Uniwersytetu Warszawskiego w świetle nowej ustawy. 

Podczas warsztatowych spotkań chcemy wspólnie zastanowić się nad możliwymi rozwiązaniami w kluczowych obszarach funkcjonowania uczelni: kształceniu, badaniach i rozwoju kadry, a także poszukać odpowiedzi na pytanie: które ze zmian związanych z reformą szkolnictwa wyższego pozwolą na dalszy rozwój Uniwersytetu.

Na spotkania zapraszamy wszystkich członków społeczności UW: pracowników, doktorantów, studentów i absolwentów.

Mamy nadzieję, że wspólnie wypracowane wnioski, pozwolą skutecznie podołać czekającym naszą uczelnię wyzwaniom i przyczynią się do stworzenia nowego statutu Uniwersytetu Warszawskiego.

REJESTRACJA NA SPOTKANIA

Zapraszamy do rejestracji na spotkania zorganizowane z podziałem na grupy wydziałów i jednostek:


Spotkanie przeznaczone dla: 

Wydziału Neofilologii, Wydziału Lingwistyki Stosowanej, Wydziału Polonistyki, Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich, Szkoły Języków Obcych, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej, Administracji UW

Data: 5 MARCA 2018, godz. 9.30-12.00
Lokalizacja: Wydział Neofilologii, ul. Dobra 55, sala 3.014


Spotkanie przeznaczone dla: 

Wydziału „Artes Liberales”, Wydziału Filozofii i Socjologii, Wydziału Historycznego, Wydziału Orientalistycznego, Wydziału Pedagogicznego, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Katedry Erazma z Rotterdamu, Katedry UNESCO, Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej, Uniwersytetu Otwartego, Administracji UW

Data: 5 MARCA 2018, godz. 14.00-16.30
Lokalizacja: Wydział Historyczny, Krakowskie Przedmieście 26/28, sala Kolumnowa


Spotkanie przeznaczone dla: 

Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydziału Fizyki, Centrum Nowych Technologii,

Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii

Data: 7 MARCA 2018, godz. 12.00-14.30
Lokalizacja: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, ul. Banacha 2, sala: 4790


Spotkanie przeznaczone dla: 

Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, Uniwersyteckiego Centrum Badań nad środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, Studium WF

Data: 9 MARCA 2018, godz. 12.30-15.00
Lokalizacja: Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, ul. Żwirki i Wigury 101, sala 0.38


Spotkanie przeznaczone dla: 

Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Psychologii, Wydziału Zarządzania, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji, Digital Economy Lab, Instytutu Studiów Społecznych im. prof. Roberta Zajonca

Data: 12 MARCA 2018, GODZ. 10.00-12.30
Lokalizacja: Wydział Zarządzania, ul. Szturmowa 1/3, sala  A221


Spotkanie przeznaczone dla: 

Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Centrum Nauk Sądowych, Ośrodka Analiz Politologicznych, Administracji UW

Data: 13 MARCA 2018, godz. 12.00-14.30
Lokalizacja: Krakowskie Przedmieście 26/28
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Gmach Audytoryjny, sala 223


Spotkanie przeznaczone dla: 

Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Katedry im. Tadeusza Mazowieckiego, Centrum Europejskiego, Instytutu Ameryk i Europy

Data: 14 MARCA 2018, godz. 10.00-12.30
Lokalizacja: Krakowskie Przedmieście 26/28, Auditorium Maximum, sala D 


Spotkanie przeznaczone dla: 

Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, Wydziału Geologii, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Ośrodka Badań nad Migracjami, Administracji UW

Data: 19 marca 2018, godz. 12.00-14.30
Lokalizacja: Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, sala Balowa


Spotkania organizowane są z podziałem na grupy wydziałów i jednostek, jednak przede wszystkim zależy nam na Państwa obecności, zatem możliwy jest wybór innego terminu i lokalizacji poza zaproponowanym podziałem.

Liczba miejsc na spotkaniach jest ograniczona. Przewidujemy dodatkowe spotkania w przypadku dużego zainteresowania.

Materiały dla uczestników warsztatów:

Kontakt

Swoje opinie możecie Państwo przesyłać także pod adres: nowaustawa@uw.edu.pl