Podsumowanie czerwcowych debat o ustawie

27 i 28 czerwca odbyła się kolejna tura spotkań pn. „Porozmawiajmy o przyszłej ustawie”.

Celem spotkań było zapoznanie społeczności UW ze wstępnymi propozycjami rozwiązań opartych na pracy think tanków i zespołu rektorskiego. Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce niesie istotne zmiany w podejściu do badań naukowych, nauczania i zarządzania uczelnią. Wspólne przedyskutowanie szans i wyzwań pomoże w opracowaniu rozwiązań na potrzeby nowego statutu UW.

W spotkaniach odbywających się na Wydziale MIM oraz w BUW uczestniczyło ok. 140 osób. Łącznie z marcową turą w konsultacjach wzięło udział ponad 350 przedstawicieli społeczności akademickiej UW. Prawie połowa to pracownicy naukowo-dydaktyczni. Obecni byli również przedstawiciele administracji, studentów i doktorantów.

Bardzo dziękujemy osobom, które przesłały swoje komentarze na adres nowaustawa@uw.edu.pl

Przed nami dalsze etapy procesu przygotowania zmiany systemowej w naszej uczelni. Będziemy Państwa informować o następnych krokach w tym obszarze działań.

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem spotkań w formie prezentacji.


MATERIAŁY:

Swoje opinie mogą Państwo wciąż przesyłać pod adres: nowaustawa@uw.edu.pl