O COME

Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji jest ogólnouniwersytecką jednostką Uniwersytetu Warszawskiego, która od swojego powstania w 1999 r. wspiera dydaktykę akademicką. Naszym głównym zadaniem jest upowszechnianie na Uniwersytecie wykorzystania nowych technologii w edukacji, w tym e-learningu. Wykorzystujemy technologię, aby stale podnosić jakość nauczania na naszej uczelni i ułatwiać dostęp do jej oferty dydaktycznej.

Z administrowanej i rozwijanej przez nas ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej korzysta cała społeczność akademicka: studenci i doktoranci, wykładowcy i pracownicy administracyjni UW. Internetowe zajęcia ogólnouniwersyteckie, e-lektoraty czy szkolenia dla I roku studiów to tylko część z udostępnianych przez nas zasobów.

Oprócz tego prowadzimy bieżące szkolenia dla pracowników Uniwersytetu, dotyczące korzystania z e-learningu w codziennej pracy dydaktycznej. Obejmują one nie tylko obsługę techniczną platformy, ale też metodyczne wskazówki związane z projektowaniem i prowadzeniem e-zajęć.

Czynnie włączamy się również w rozwój nowoczesnych form nauczania na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracujemy z wykładowcami, którzy przygotowują e-zajęcia dzięki wsparciu z Funduszu Innowacji Dydaktycznych i wykorzystujemy nasze zasoby multimedialne, by przygotowywać ciekawe, wysokiej jakości materiały do nauki (filmy, nagrania, animacje, prezentacje, strony internetowe).

Chętnie współpracujemy też z ośrodkami realizującymi podobne zadania w kraju i za granicą. Od początku naszego istnienia prowadzimy lub wspomagamy projekty e-learningowe finansowane m.in. z budżetu państwa i z funduszy unijnych (badania, kursy, szkolenia, studia podyplomowe).

Regulamin COME UW

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz