Publikacje

Naszą działalność dydaktyczną i organizacyjną uzupełniamy działalnością badawczą. Regularnie uczestniczymy w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych oraz publikujemy prace dotyczące metodyki e-nauczania. 

Dekalog edukacji internetowej
Wieczorkowska, G., Madey, J., Dekalog edukacji internetowej, w: P. Wiemann, & G. Domańska-Żurek (Red.), VI konferencja Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2007, str. 10-17.

Dziesięć lat e-nauczania na Uniwersytecie Warszawskim
Wilkin M., Dziesięć lat e-nauczania na Uniwersytecie Warszawskim, w: M. Dąbrowski & M. Zając (Red.), E-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2010, s.221-230.

E-angielski na Uniwersytecie Warszawskim
Bednarczyk, I., Jonatowska, J., E-angielski na Uniwersytecie Warszawskim, w: E. Gajek, & D. Goltz-Wasiucionek (Red.), Kształcenie komplementarne a dydaktyka języków obcych, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2008, str. 51-60.

E-fiszka w Moodle – model systemu Leitnera w e-nauczaniu
Żukowska, A., Rudak, L., E-fiszka w Moodle — model systemu Leitnera w e-nauczaniu, w: L. Rudak (Red.), Wybrane zagadnienia e-edukacji, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2009, str. 169-180.

E-learning versus T-learning
Madey, J., Rudak, L., E-learning versus T-learning, Bio-algorithms and med-systems, Vol. 5, No. 9 2009, str.103-108.

E-learning – nieodkryte terytorium
Bednarczyk, Rudak, L., E-learning — nieodkryte terytorium, w: M. Dąbrowski & M. Zając (Red.), E-edukacja — analiza dokonań i perspektyw rozwoju, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2009, str. 59-64.

E-nauczanie dla wielu czy dla nielicznych
Wilkin, M., E-nauczanie dla wielu czy dla nielicznych, w: M. Dąbrowski & M. Zając (Red.), E-edukacja — analiza dokonań i perspektyw rozwoju, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2009, str. 25-34.

E-nauczanie języków obcych na Uniwersytecie Warszawskim
Bednarczyk, I., Krawczyk, T., E-nauczanie języków obcych na Uniwersytecie Warszawskim, Perspektywy rozwoju e-UCZELNI w kontekście globalnej informatyzacji, Publikacja konferencyjna e-Uczelnia, Gdańsk 2009, str. 311-318.

E-nauczanie języków obcych na Uniwersytecie Warszawskim
Bednarczyk, I., Krawczyk, T., E-nauczanie języków obcych na Uniwersytecie Warszawskim, w: H. Krawczyk (Red.), Technologie informacyjne, Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009, str. 21-28.

E-nauczanie w opiniach nauczycieli kształcących się przez Internet
Wilkin M., E-nauczanie w opiniach nauczycieli kształcących się przez Internet, w: T. Lewowicki & B. Siemieniecki (Red.), Współczesne problemy kształcenia na odległość praktyce edukacyjnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, str. 339-351.

E-projektant. Aplikacja wspomagająca projektowanie e-zajęć
Michałowicz, B., Sidor, D., E-projektant. Aplikacja wspomagająca projektowanie e-zajęć, w: L. Ochnio & A. Orłowski (red. nauk.), Technologie i narzędzia e-learningu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.

Emocjonalna ocena tekstu zawierającego elementy grywalizacji
Słomczyński, M., Sidor, D., Emocjonalna ocena tekstu zawierającego elementy grywalizacji, EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej, Nr 2 (8), 2014, str. 27-41.

Howard Gardner, Katie Davies, The App Generation – recenzja
Sidor, D., Howard Gardner, Katie Davies, The App Generation – recenzja, EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej, Nr 1 (7), 2014, str. 73-77.

IBIZA – E-zajęcia ogólnouniwersyteckie w Uniwersytecie Warszawskim
Sidor, D., Rudak, L., IBIZA — E-zajęcia ogólnouniwersyteckie w Uniwersytecie Warszawskim, Perspektywy rozwoju e-UCZELNI w kontekście globalnej informatyzacji, Publikacja konferencyjna e-Uczelnia, Gdańsk 2009, str. 29-36.

IBIZA – E-zajęcia ogólnouwniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Rudak, L., Sidor, D., IBIZA — E-zajęcia ogólnouwniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim, w: H. Krawczyk (Red.), Technologie informacyjne, Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009, str. 181-188.

Jaki kurs internetowy jest atrakcyjny i dla kogo? Rola osobowości, formy e-edukacji oraz sposobów komunikacji
Król, D., Mieszkowska, A., Jaki kurs internetowy jest atrakcyjny i dla kogo? Rola osobowości, formy e-edukacji oraz sposobów komunikacji, w: L. Rudak (Red.), Wybrane zagadnienia e-edukacji, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2009, str. 47-64.

Journey to Discovery – report from the EUNIS 2015 Congress
Pacholak, A., Journey to Discovery – report from the EUNIS 2015 Congress, June 10–12, Abertay University, Dundee, Scotland. EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej, Nr 1 (9), 2015, str. 95-99.

Koncepcja metodologii opracowywania jednostek dydaktycznych
Rudak, L., Koncepcja metodologii opracowywania jednostek dydaktycznych, w: R. Rak, B. Galwas, & E. Piwowarska (Red.), Postępy e-edukacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, str. 203-210.

Metody aktywizujące w konstruktywistycznym środowisku uczenia się na e-zajęciach
Michałowicz, B., Sidor, D., Metody aktywizujące w konstruktywistycznym środowisku uczenia się na e-zajęciach, w: M. Dąbrowski & M. Zając, E-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2010.

Niepowodzenia edukacyjne w kształceniu zdalnym
Sidor, D., Słomczyński, M., Niepowodzenia edukacyjne w kształceniu zdalnym, E-mentor, Nr 5, 2012.

Opinie Polaków o e-kształceniu
Drzewińska, A., Król, D., Wilkin, M., Opinie Polaków o e-kształceniu, w: R. Rak, B. Galwas, & E. Piwowarska (Red.), Postępy e-edukacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, str. 141-151.

Podatność przedmiotów akademickich na e-nauczanie
Bednarczyk, I., Rudak, L., Podatność przedmiotów akademickich na e-nauczanie, w: M. Dąbrowski, & M. Zając (Red.), E-edukacja dla rozwoju społeczeństwa, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2008, str. 132-139.

Preventing e-learning failures with Spector – Moodle activity monitoring tool
Sidor, D., Słomczyński, M., Rybicki, T., Preventing e-learning failures with Spector – Moodle activity monitoring tool, In proceeding of: IADIS E-learning International Conference, Lisboa 2012.

Przysięga e-oceniania
Rudak, L., Przysięga e-oceniania, w: T. Lewowicki & B. Siemieniecki (Red.), Kształcenie na odległość praktyce edukacyjnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, str. 182-192.

Raport z konferencji IMSE 2015
Pacholak, A., Raport z konferencji IMSE 2015 (Integrated Multimedia Systems Event), Technologie dla edukacji, 16 września 2015, Wrocław. EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej, Nr 2 (10), 2015, str. 91-93.

Refleksje z kongresu EUNIS 2013
Pacholak, A., Refleksje z kongresu EUNIS 2013, 12–14 czerwca 2013, Ryga. EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej, Nr 1 (5), 2013, str. 73-76.

Relacja z 17. konferencji Online Educa Berlin
Michałowicz, B., Sidor, D., Relacja z 17. konferencji Online Educa Berlin, Eduakcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej, Nr 1 (2), 2011, str. 92-95.

Rola e-nauczyciela przyszłości
Michałowicz, B., Rudak, L., Rola e-nauczyciela przyszłości, w: R. Rak, B. Galwas, & E. Piwowarska (Red.), Postępy e-edukacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, str. 185-191.

Rozwój e-nauczania na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1999-2005
Wilkin, M., Mieszkowska, A., Krawczyk, T., Rozwój e-nauczania na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1999-2005, w: P. Wiemann, & G. Domańska-Żurek (Red.), VI konferencja Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2007, str. 290-300.

Specyfika edukacji internetowej. Model dydaktyczny COME
Wieczorkowska, G., Bednarczyk, I., Specyfika edukacji internetowej. Model dydaktyczny COME, w: M. Tanaś (Red.), Kultura i język mediów, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.

Specyfika komunikowania w i-nauczaniu (wybrane problemy)
Wilkin, M., Specyfika komunikowania w i-nauczaniu (wybrane problemy), w: B. Skotnicki, & J. Czekańska (Red.), Rola i miejsce e-learningu we współczesnej edukacji, Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, Krosno 2008, str. 57-69.

Stacjonarnie czy przez Internet. Indywidualizacja wyboru kształcenia
Wilkin M., Stacjonarnie czy przez Internet. Indywidualizacja wyboru kształcenia, w: L. Banachowski (Red.), Postępy e-edukacji, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2010, str. 67-75.

Stacjonarnie czy przez Internet. Indywidualizacja wyboru kształcenia
Wilkin M., Stacjonarnie czy przez Internet. Indywidualizacja wyboru kształcenia, w: L. Banachowski (Red. nauk.), Postępy e-edukacji, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2010, s. 67-75.

Stan i perspektywy rozwoju e-nauczania w Polsce. Recenzja raportu
Wilkin, M., Stan i perspektywy rozwoju e-nauczania w Polsce. Recenzja raportu, EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej, Nr 2 (6), 2013, str. 64-66.

Students' activation on Moodle Platform
Bednarczyk, I., Michałowicz, B., Sidor, D., Rudak, L., Students' activation on Moodle Platform, EUNIS 2009 Proceedings, publikacja elektroniczna: http://eunis2009.come.uw.edu.pl/myreviews/FILES/CR2/p71.pdf

Taksonomia e-kursów
Sidor, D., Rudak, L., Taksonomia e-kursów, w: R. Rak, B. Galwas, & E. Piwowarska (Red.), Postępy e-edukacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, str. 211-219.

Ten trzeci – integrator kursu internetowego (podejście praktyczne)
Bednarczyk, I., Michałowicz, B., Rudak, L., Ten trzeci – integrator kursu internetowego (podejście praktyczne), w: T. Lewowicki & B. Siemieniecki (Red.), Kształcenie na odległość praktyce edukacyjnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, str. 306-317.

The Digital University in Porto
Pacholak, A., Serafińska-Misiak, A. The Digital University in Porto, EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej, Nr. 1 (7), 2014, str. 80-85.

University of Warsaw Students' Readiness for Lifelong Learning
Bednarczyk, I., Rudak, L., Sidor, D., University of Warsaw Students' Readiness for Lifelong Learning, Proceedings of S-ICT Conference “Student Mobility and ICT: Dimensions of transition”, N. Brouwer, B. Giesbers, B. Rienties & L. van Gastel (Eds.), Maastricht University 2009.

Uniwersytet Warszawski w Internecie - szansa dla wielu
Wilkin, M., Wieczorkowska, G., Uniwersytet Warszawski w Internecie - szansa dla wielu, w: M. Kowalski (Red.) Europejski wymiar edukacji zawodowej — każda edukacja prowadzi do zatrudnienia, Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne, Szczecin 2002, str. 51-60.

W poszukiwaniu nowej formuły konferencji „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym”
Michałowicz, B., Sidor, D., Wilkin, M., W poszukiwaniu nowej formuły konferencji „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym”, EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej, Nr 2 (6), 2013, str. 77-78.

W poszukiwaniu profilu e-studenta. Analiza danych i opinii studentów uczestniczących w zajęciach internetowych na Uniwersytecie Warszawskim
Eljaszuk, M., Mieszkowska, A., Nowak, A., Rybicki, T., W poszukiwaniu profilu e-studenta. Analiza danych i opinii studentów uczestniczących w zajęciach internetowych na Uniwersytecie Warszawskim, w: P. Wiemann, & G. Domańska-Żurek (Red.), VI konferencja Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2007, str. 301-312.

W poszukiwaniu wyznaczników jakości e-kursu
Mieszkowska, A., Żukowska, A., W poszukiwaniu wyznaczników jakości e-kursu, w: A. Wierzbicka (Red.), Akademia on-line vol. 2., Łódź 2006

Wstęp do automatycznego oceniania zadań otwartych
Rudak, L., Wstęp do automatycznego oceniania zadań otwartych, w: L. Rudak (Red.), Wybrane zagadnienia e-edukacji, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2009, str. 156-168.

Zadanie otwarte jako przykład budowania interakcji w e-nauczaniu
Rudak L., Wilkin M., Zadanie otwarte jako przykład budowania interakcji w e-nauczaniu, w: B. Siemieniecki, T. Lewowicki (Red.), Media w edukacji – poglądy. Zastosowania. Społeczne postrzeganie. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 119-134.

Zapobieganie niepowodzeniom edukacyjnym w e-nauczaniu: wykorzystanie narzędzia Spector
Słomczyński, M., Sidor, D., Rybicki, T., Zapobieganie niepowodzeniom edukacyjnym w e-nauczaniu: wykorzystanie narzędzia Spector, EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej, Nr 2 (4), 2012, str. 98-109.