Rada Programowa

Skład Rady Programowej na lata 2016–2020:

 • Prof. dr hab. Janusz Adamowski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych,
 • Dr Izabella Bednarczyk-Bochenek, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji,
 • Prof. dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW, Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia
 • Prof. dr hab. Krzysztof Diks, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
 • Prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior, Wydział Fizyki
 • Dr Tomasz Krawczyk, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji,
 • Dr Piotr Lehr-Spławiński, Wydział Polonistyki,
 • Prof. dr hab. Jan Madey, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
 • Dr hab. Monika Rekowska, Instytut Archeologii, Wydział Historyczny,
 • Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, Wydział Prawa i Administracji,
 • Mgr Jolanta Urbanik, Pełnomocnik Rektora ds. nauczania języków obcych i realizacji procesu bolońskiego,
 • Prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska, Wydział Zarządzania,
 • Dr hab. Tomasz Zarycki, prof. UW, Instytut Studiów Społecznych.