Szkolenia

Jednym z naszych najważniejszych zadań jest upowszechnianie wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji wśród pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach:

    • Podstawy e-learningu (możliwości platformy Moodle, podstawy metodyczne, organizacja zajęć zdalnych),
    • Zaawansowane funkcje platformy Moodle,
    • Konsultacje (np. projektowanie i modyfikowanie e-zajęć, opracowywanie multimediów),
    • Obsługa e-zajęć - szkolenie dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

Aby prowadzić zajęcia internetowe na Uniwersytecie Warszawskim, wykładowcy zobligowani są do odbycia szkolenia z podstaw e-learningu

Szkolenia przeprowadzamy indywidualnie, w siedzibie COME UW. Trwają one około dwóch godzin, odbywają się od poniedziałku do piątku w naszych godzinach pracy. Na życzenie możliwe jest przeszkolenie większej grupy uczestników lub spotkanie z pracownikami w Państwa jednostce. Wykładowców prosimy o przyniesienie na szkolenie przykładowych materiałów dydaktycznych do swoich zajęć, sylabusów itp.

***

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego. Nasi pracownicy skontaktują się z Państwem i ustalą ostateczny termin szkolenia. 

Dodatkowe uwagi:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do zorganizowania przez Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW szkolenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).