Szkolenia dla wykładowców

Jednym najważniejszych zadań Centrum Kompetencji Cyfrowych UW jest upowszechnianie wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji wśród pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach:

  • Zajęcia online na platformie Kampus: szkolenie podstawowe (podstawy metodyczne, prowadzenie i organizacja zajęć zdalnych, możliwości platformy Moodle),
  • Zaawansowane funkcje platformy Moodle: sprawdzanie wiedzy, szkolenia tematyczne
  • Obsługa e-zajęć - dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Od sierpnia 2020 r. szkolenia przeprowadzamy w formule grupowej, przede wszystkim w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego. Ze względu na bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników, szkolenia odbywają się zdalnie. 

Aktualna oferta szkoleniowa oraz zapisy znajdują się na platformie Kampus-pracownik w sekcji "Szkolenia dla nauczycieli akademickich - szkolenia z obsługi narzędzi informatycznych". Aby zapisać się na szkolenia, konieczne jest zalogowanie się kontem CAS (nr PESEL i hasło jak do USOS).

Możliwe jest utworzenie oddzielnej grupy dla pracowników danej jednostki - w takich przypadkach prosimy o kontakt pod adresem szkolenia-ckc@uw.edu.pl

Zachęcamy Państwa rówież do zapoznania się z dwoma kursami samokształceniowymi, w których znajdą Państwo wiele przydatnych informacji na temat prowadzenia zajęć zdalnych oraz przeprowadzania egzaminów pisemnych na platformach Kampus:

Aby zapoznać się z "Niezbędnikami", wystarczy zalogować się swoim kontem CAS i hasłem jak do USOS, a następnie kliknąć "Zapisz mnie".

Zapraszamy także do zapoznania się z opracowanym przez nas zestawieniem dobrych praktyk związanych z prowadzeniem zajęć zdalnych na Kampusie.

Nasi pracownicy służą także pomocą na naszym helpdesku pod adresem: pomoc-ckc@uw.edu.pl. Dyżurujemy w dni powszednie w godz. 8-16, odpowiadamy na pytania związane zarówno z metodyczną, jak i techniczną stroną prowadzenia zajęć zdalnych na platformie Kampus.

Uprzejmie informujemy: aby prowadzić zajęcia internetowe na Uniwersytecie Warszawskim, wykładowcy zobligowani są do odbycia szkolenia z podstaw e-learningu. W czasie pandemii COVID-19 prowadzone dotychczas stacjonarne szkolenia indywidualne zostały zastąpione przez wymienione wyżej "Niezbędniki".