Szkolenia

Jednym z naszych najważniejszych zadań jest upowszechnianie wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji wśród pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach:

   • Podstawy e-learningu (możliwości platformy Moodle, podstawy metodyczne, organizacja zajęć zdalnych)
   • Zaawansowane funkcje platformy Moodle
   • Konsultacje (np. projektowanie i modyfikowanie e-zajęć, opracowywanie multimediów)
   •  Obsługa e-zajęć - szkolenie dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

Aby prowadzić zajęcia internetowe na Uniwersytecie Warszawskim, wykładowcy zobligowani są do odbycia szkolenia z podstaw e-learningu*. [to  gdyby można było dać w formie przypisu na dole strony czy coś... --> (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość)]. 

Szkolenia przeprowadzamy indywidualnie, w siedzibie COME UW. Trwają one około dwóch godzin, odbywają się od poniedziałku do piątku w naszych godzinach pracy. Na życzenie możliwe jest przeszkolenie większej grupy uczestników lub spotkanie z pracownikami na Państwa wydziale/w jednostce. Wykładowców prosimy o przyniesienie na szkolenie przykładowych materiałów dydaktycznych do swoich zajęć, sylabusów itp.

***

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego. Nasi pracownicy skontaktują się z Państwem i ustalą ostateczny termin szkolenia.